back to home dude

Tunnel Rush

Tunnel Rush

Om Tunnel Rush

Tunnel Rush är ett adrenalinpumpande reaktionsspel där du tävlar med hög hastighet genom en färggenomdränkt tunnel. Undvik alla hinder. Försök att upptäcka dem i tid och väva åt vänster och höger för att undvika dem och pressa dig genom det återstående utrymmet. Ju längre du håller på desto högre blir din poäng.