back to home dude

Third Kingdom

Third Kingdom

Om Third Kingdom

En massa mark för dig själv. För dig själv att bygga en ny stad på. Tyvärr är dina grannar inte överens med det. De är rädda för att förlora sin makt och invånare. Stå därför redo för fienden och låt ingen komma igenom som har dåliga avsikter. Skydda din stad med hjärta och själ!