back to home dude

Red Wire

Red Wire

Om Red Wire

Flytta ringen över de röda kabeln, och försök att inte vidröra den.