back to home dude

Räkneväg 1

Räkneväg 1

Om Räkneväg 1

Hitta den rätta vägen från början till slutet längs de olika bollarna. Vägen måste uppfylla summan som står till vänster på skärmen. Om så alltså står +4 och +6, då måste det första steget gå 4 framåt och den andra 6, det tredje igen 4 och den fjärde igen 6 etc. Precis så länge tills du är vid slutet.