back to home dude

Penguin Bomberman

Penguin Bomberman

Om Penguin Bomberman

Ta upp striden mot andra online spelare i det här Bombermanspelet! Ta rollen som pingvinen och placera bomberna för att blåsa upp isblocken. Den som först blåser upp den andra spelaren har vunnit!