back to home dude

Panda Pop

Panda Pop

Om Panda Pop

Spela som den lilla pandan med sin bamboe-kanon och skjut sönder de olika färgade bollarna! Träffa den rätta bollen med den rätta färgen för att ta bort den från nivån. Kan du få den högsta poängen?