back to home dude

Minigolf Kingdom

Minigolf Kingdom

Om Minigolf Kingdom

Det är dags för en omgång minigolf. Bollen ligger klar, klar för dig att bli avfyrad. Slå bollen i den rätta riktningen, med den rätta hastigheten, så snabbt som möjligt i hålet. Du har bara ett visst antal slag, så satsa allt!