back to home dude

Mike Shadow

Mike Shadow

Om Mike Shadow

Automaten har svalt dina pengar men du har inte fått något i gengäld. Nu är måttet fullt. Vem vinner...du eller maskinen?