back to home dude

Meditation Balansera

Meditation Balansera

Om Meditation Balansera

Meningen med det här spelet är att så länge som möjligt hålla mannen i balans, tills den spirituella ringen runt hans kropp är helt vid hans huvud.