back to home dude

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda

Om Kung Fu Panda

Ta rollen som Kung Fu Panda Po och ta upp striden mot den hänsynslöse Ke-Pa! Samla först tillräckligt med styrka samtidigt som du försöker att fly, och ta sedan upp striden i en kamp mot den gigantiska draken!