back to home dude

Kasta Bomber

Kasta Bomber

Om Kasta Bomber

Bomben exploderar 3 sekunder efter att du släpper den. Titta nog med vilken effekt du kastar den. Du måste förstöra det angivna antalet stjärnor.