back to home dude

Jungle Fruit

Jungle Fruit

Om Jungle Fruit

Avlägsna alla frukter från rutan genom att klicka på grupper om två eller fler. Försök att inte avlägsna en, för då förlorar du ett liv.