back to home dude

Jack of all Tribes

Jack of all Tribes

Om Jack of all Tribes

Försök att överleva på denna lilla bit mark. Samla mat och råvaror för att bygga kojor. Ge alla i tid mat och dryck.