back to home dude

Gnome Mans Land

Gnome Mans Land

Om Gnome Mans Land

Försvara fortet mot de främmande fienden. Ju längre du håller igen försvaret, desto mer guld tjänar du. På det sättet kan du uppgradera försvaret.