back to home dude

General Spel

General Spel

Om General Spel

Bygg byggnader, öka befolkningsantalet, producera föda, utför forskning, träna soldater och ockupera oanvänd mark för att till slut ta över fientliga städer.