back to home dude

Fairy Tail 1

Fairy Tail 1

Om Fairy Tail 1

Välj en av de 3 personagerna och ta upp striden mot olika kraftfulla fiender! Använd ändlösa anfall efter varandra för att göra livet surt för din motståndare!