back to home dude

Dino Assault

Dino Assault

Om Dino Assault

Dinosarna anfaller och du måste, tillsammans med den andra invånarna, försvara er by. Inte en enda dino får göra någon skada.