back to home dude

Clickz

Clickz

Om Clickz

Spela bort de färgade plattorna genom att hela tiden klicka bort grupper med minst två figurer. När alla färger är borta, då går du till nästa nivå.