back to home dude

Classic Master Mind

Classic Master Mind

Om Classic Master Mind

Försök i 10 omgångar att knäcka färgkoden med de tillgängliga bollarna. Varje färg kan endast förekomma en gång. Vid en svart boll står en rätt färg vid fel plats. Vid en vit boll står en rätt färg vid rätt plats