back to home dude

Boombot 1

Boombot 1

Om Boombot 1

Använd bomberna för hjälpa figuren till utgången. Se till att du har tillräckligt med bomber.