back to home dude

Zombudoy 1

Zombudoy 1

Om Zombudoy 1

Zombiesarna försöker att stjäla din mat! Gör allt för att beskydda ditt hus och knalla alla fiender i bitar med olika vapen! Hur länge kan du överleva?