back to home dude

Zombies Surrounded

Zombies Surrounded

Om Zombies Surrounded

Du är en av de sista överlevande människorna. Försök att överleva och använd föremålen ur din omgivning.