back to home dude

Zombie World

Zombie World

Om Zombie World

Zombiesarna vill ta över världen. Placera kanoner på de rätta platserna, så att inte en enda xombie kan nå staden.