back to home dude

Zombie Trapper 1

Zombie Trapper 1

Om Zombie Trapper 1

Bevaka det Heliga Altaret. Zombiesarna vill förstöra det, så var på din vakt och försvara dig själv och altaret.