back to home dude

Zombie Tactics

Zombie Tactics

Om Zombie Tactics

Dyk in i det spännande äventyret av Zombie Tactics och låt personagerna arbeta bra tillsammans för att överleva så länge som möjligt! Gör en strategisk plan för att besegra dina fiender, skicka ut en av de överlevande för att hitta föremål och bli så tillsammans ett järnstarkt team! Kan du förekomma världens undergång?