back to home dude

Zombie Stalker

Zombie Stalker

Om Zombie Stalker

Överlev zombie anfallet och när det är möjligt, försök då att fly till den hemliga gången.