back to home dude

Zombie Smasher

Zombie Smasher

Om Zombie Smasher

Kör med ditt fordon på alla Zombies och krossa dem. Men se upp att det inte ramlar ner några fordon i ravinen.