back to home dude

Zombie Slash

Zombie Slash

Om Zombie Slash

Skjut ner alla zombies. Om du träffar dynamit spränger du upp allt. Rör inga smittade föremål...då är det game over.