back to home dude

Zombie Pickup Survival

Zombie Pickup Survival

Om Zombie Pickup Survival

Världen har tagits över av zombiesarna, men det håller inte emot dig att rädda de sista återstående människorna! Använd din bil att hämta upp de överlevande med och för dem så snabbt som möjligt till en säker skyddsplats. Kan du på detta sätt spela ut alla nivåer?