back to home dude

Zombie Infestation Strain 116

Zombie Infestation Strain 116

Om Zombie Infestation Strain 116

Du befinner dig i ett gammalt bombskydd. Ha ihjäl Bäraren (den viktigaste zombien) för att fly.