back to home dude

Zombie Horder

Zombie Horder

Om Zombie Horder

Zombierna kommer. Zombierna kommer! Åh nej, din bil fungerar inte längre och står fast här i den här korsningen. Men tack och lov har du ett gevär med dig, såsom alla bör ha. Försvara dig själv, tills det kommer hjälp. Om det kommer hjälp. Det enda du kan göra, är att hålla ut.