back to home dude

Zombie Crypt 3

Zombie Crypt 3

Om Zombie Crypt 3

Gå genom världen och hitta vägen till Gerard. Ta på vägen med så många mynt som möjligt för en högre poäng. Hur snabb är du?