back to home dude

Zodiac Tower

Zodiac Tower

Om Zodiac Tower

Dra en form av panelen och placera den på en identisk bit för att förstöra den. Vänd formen med space eller mushjulet.