back to home dude

ZigZag Car Driver

ZigZag Car Driver

Om ZigZag Car Driver

Den här vägen består av väldigt många kurvor. Bilens förare har bara druckit för mycket, så därför måste du köra hem honom tryggt. Navigera bilen genom kurvorna och gör svängen i precis rätt ögonblick. Annars kan du krocka mot relingen och då får du ändå böter. Hur långt kan du komma?