back to home dude

ZigZag 2

ZigZag 2

Om ZigZag 2

Det här är ZigZag 2. Du är en liten röd boll. Ditt mål? I alla fall att inte åka ut. Samla vad du kan på vägen, men åk inte ut.