back to home dude

Zen Sudoku

Zen Sudoku

Om Zen Sudoku

Känner du till det välkända spelet Sudoku? Här kan du spela det online. Försök att fylla i de tomma rutorna så att du i varje rad, vågrätt och lodrätt, men också i varje ruta har talen 1 till 9 stående. Lycka till!