back to home dude

Yummy Nuts 1

Yummy Nuts 1

Om Yummy Nuts 1

Se till att den här ekorren kommer tillbaka till sin bebis! Skär av en av repen och försök så att låta honom slingra sig till sitt mål. Lyckas du att i varje nivå samla de tre ekollonen?