back to home dude

Yummy-Yummy Monster

Yummy-Yummy Monster

Om Yummy-Yummy Monster

Skjut varje gång monster med samma färg till varandra så att de försvinner! Försök att hålla ut detta så länge som möjligt, för det kommer hela tiden nya rader! När alla monster är borta går du vidare till bonusnivån!