back to home dude

Youda Survivor 2

Youda Survivor 2

Om Youda Survivor 2

Befolkningen från den här ön vill ha bevis att du är hjälten som de har väntat på hela denna tid. Utför uppdragen så bra som möjligt. Så förblir hövdingen nöjd.