back to home dude

You Are Lucky

You Are Lucky

Om You Are Lucky

Låt din blåa björn utföra olika actions för att låta den flytande ön växa! Prova ut allt, vem vet kanske det fungerar!