back to home dude

Yoda's Jedi Training

Yoda's Jedi Training

Om Yoda's Jedi Training

Efter förstörelsen av Death Star, går Luke Skywalker efter sin känsla. Han får reda på att han måste åka till Degobah systemet, för att slutföra sin Jedi utbildning. På den här planeten finner han Mäster Yoda, en gammal Jedi mästare. Yoda ska lära dig hur du kommer att bli en Jedi mästare. Så var uppmärksam.