back to home dude

Xmas Troll Cannon

Xmas Troll Cannon

Om Xmas Troll Cannon

Skjut bort dockorna så att de träffar det rätta föremålet. Ibland sägs vad du måste göra. Försök att slutföra detta uppdrag med så få skott som möjligt.