back to home dude

Wreck Road

Wreck Road

Om Wreck Road

Riv över vägen och visa hur bra dina körkonster är. Minskar din hastighet? Krocka då mot andra vagnar, då öker din hastighet igen. Men se upp, polisen letar efter dig och de har till och med satt in helikoptrar för att hitta dig. Se till att du inte blir sedd!