back to home dude

Wrangle

Wrangle

Om Wrangle

Försök att få en så hög poäng som möjligt genom att placera bokstäverna på brädet. Se till att du i alla fall träffar de två stjärnstenarna, och försök dessutom att få med så många bonusar som möjligt!