back to home dude

Wormhole Invaders

Wormhole Invaders

Om Wormhole Invaders

I Wormhole Invaders är det meningen att du undviker vissa färger och vissa färger just måste träffa. Gröna färger ger mer skjutkraft, röda färger för mindre skjutkraft. Undvik barrikaderna och kometerna och få den högsta poängen.