back to home dude

World of Bees

World of Bees

Om World of Bees

Deet är din uppgift att se till att världen blir övertagen av bina! Använd de förtjänade pengarna att köpa starkare bin med och försök så att få ner världspopulationen. Lyckas du att till slut spela alla tillägg fria?