back to home dude

World Mosaics 4

World Mosaics 4

Om World Mosaics 4

Museumet har hamnat i knipa. Lös alla pussel för att hjälpa dem. Lägg alla ljusplattor på den rätta platsen. Numrena anger hur ofta ljusplattorna måste bli placerade på skärmen.