back to home dude

Woodsman Strikes Back

Woodsman Strikes Back

Om Woodsman Strikes Back

Cyborg bävrarna tar över varje bit skog som finns. De har redan alla skogar sin ägo utom en liten bit. Skogsbiten av skogvaktare Joe. Joe kommer att bevaka den här sista biten av skogen med sitt liv. Flyg över skogarna och skjut ner robotbävrarna. Se till att du inte bli träffad och undvik alla andra flygande föremål. Gud vare med din skogsvaktare Joe.