back to home dude

Woodcutter Jake

Woodcutter Jake

Om Woodcutter Jake

Försök att få med dig så många mynt som möjligt i din fälla. Ju fler du fångar upp, desto högre blir din poäng. Men se upp, det flyger också runt föremål som du bättre kan undvika.