back to home dude

WK 2014: the Game

WK 2014: the Game

Om WK 2014: the Game

I det här spelet måste du göra så många mål som möjligt. Det är inte alltid lika lätt eftersom försvaret naturligtvis försöker att stoppa bollen.